Bolagsbildning

Starta eller ombilda bolag?

Ny- eller ombildning, avveckling

Vi hjälper dig att snabbt och enkelt bilda bolag av alla former; enskild firma, handels- och kommanditbolag eller aktiebolag. Här kan det dyka upp många olika frågor. Vi har svaren. Om det är fråga om att ombilda ett företag, t ex från en bolagsform till en annan, kan vi också hjälpa till. Både med formaliteterna och de praktiska och skattemässiga konsekvenserna.

Är ni flera delägare i ett nystartat företag är det viktigt att upprätta kompanjonavtal och att se över försäkringsfrågorna, både för er själva och för företaget. Här kan vi också vara er behjälpliga.

Vi kan också hjälpa dig när du skall avveckla ditt företag; att göra det på bästa sätt, skattemässigt och ekonomiskt. Börja i tid är alltid en bra grundregel. Det kan vara bra att planerat avveckla under flera år om möjlighet ges.

Generationsskifte

När nästa generation skall ta över kan vi vara dig behjälplig:

  • Skall du ge förtaget som gåva?
  • Skall du sälja det till dina barn?
  • Har du flera barn och endast ett av dessa vill ta över, hur gör du då?
  • Finns det fastigheter inblandande?
  • Har du enskild firma eller aktiebolag?
  • Skall du ombilda företagsform före överlåtelse etc?

Vi försöker tillsammans med dig hitta de bästa lösningarna. Vi försöker alltid att bygga upp en långvarig samarbetsrelation där vi lär känna dig, ditt företag och dina önskningar. Du och dina nära har då också förhoppningsvis träffat och lärt känna oss så att vi med förtroende kan vara er behjälpliga med företagsfrågorna när det uppstår arvs- och bouppteckningssituationer.