Redovisning

Redovisning

Redovisning behöver inte vara tråkigt. Vi tycker det är jättespännande. Från redovisningen försöker vi bygga enkla rapporter som snabbt ger dig en överblick över företagets ekonomiska läge. Vi försöker jämföra siffrorna mot budget eller föregående års värden. Det gör läsningen mycket mer intressant. Vi kan lägga till olika avdelningar eller analysera olika kostnadsposter som är speciellt intressant för dig att följa. Den praktiska hanteringen bygger vi upp efter dina önskemål. Vi kan hjälpa dig med hela administrationen för ditt företag eller vissa utvalda delar såsom:

  • Fakturering, avbokning av kundinbetalningar, räntefakturering och kravbrevshantering
  • Hantering av leverantörsfakturor, med attestfunktion, kontering och betalning
  • Fakturascanning med tolkningsprogram och automatisk överföring till reskontror och bokföringsprogram
  • Lönehantering
  • Framtagning av månadsrapporter med moms redovisning och skattedeklarationer
  • Framtagning av avdelningsrapporter eller speciella analysrapporter efter dina önskemål

Du kan lämna ditt bokföringsmaterial till oss varje vecka eller varje månad så hanterar vi hela redovisnings-arbetet hos oss. Du kan sköta vissa delar själv såsom fakturering, betalning av fakturor och kontering av bokföringsmaterialet och lämna det till oss för färdigställande. Du kan också bokföra i egen dator och sända rapporter till oss för avstämning eller för bokslutshjälp om du önskar detta.

Efter önskemål kan vi även komma till ditt kontor och sköta redovisningen på plats hos dig. Efter varje rapport vi tagit fram vill vi gärna ha en kort kontakt för att kommentera viktiga händelser. En av våra viktigaste uppgifter är att tidigt slå larm om något håller på att gå fel eller ge uppmuntran för det som gått bra.