Köpa och sälja företag

Köpa och sälja företag, avtalshandlingar

Skall du sälja ditt företag, fastighet eller jordbruk på den öppna marknaden har vi ett nära samarbete med kvalificerade fastighets- och företagsmäklare som står till din tjänst. Vår roll kan då vara att hela tiden se till att du får det skattemässigt bästa resultatet av din försäljning.

När ett företag eller näringsfastighet skall säljas är det ofta flera olika skatteregler och lagregler som griper i varandra och med samma försäljningsbelopp för ett objekt kan du få olika mycket kvar efter skatt beroende på hur man värderar de olika i företaget ingående delarna. Här kan vi vara dig till hjälp. Vi kan ge råd i löpande vardagsjuridik för dig och ditt företag. Vi kan vara med dig som samtalspartner och rådgivare vid upprättande av olika kontrakt och företagsavtal såsom hyreskontrakt, leasing- och avbetalningskontrakt, försäljnings- och anställningsavtal m m.

Via vårt kontaktnät kan vi förmedla kontakter till duktiga advokater och jurister med specialistkompetens när läget kräver detta, eller när större och mer omfattande avtal skall skrivas.

Här är vi mycket noga med att inte agera utanför vårt eget kompetensområde.