Rätt bolagsform

Starta eget?

Välj rätt bolagsform för ditt företag!

Enskild firma, enkelt bolag, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag vad passar dig bäst? Här vill vi som redovisningskonsulter vara med och vägleda dig rätt.

Enskild firma

Har du anställning och vill börja driva verksamhet i liten skala för att se hur det går är det oftast enklast att starta en enskild firma. Enskild firma kan bara startas av en person, det blir ditt personnummer som är bolagets organisationsnummer och du ansvarar själv för bolagets alla händelser och förpliktelser. Det tillgångar och skulder som uppstår har du personligt ansvar för. Blir det vinst läggs överskottet ovanpå din övriga inkomst.

Blir det förlust får du antingen dra det från din inkomst under fem år eller spara kvar underskottet till kommande år. Här finns flera specialregler som styr hur du får göra. Vill du spara kvar del av överskottet i företaget för att bygga vidare finns det möjligheter via olika skattelösningar där man kan sätta av del av resultatet till olika fonder m.m. Denna företagsform är enklast att lägga ner om det visar sig att affärs iden inte håller.

Enkelt bolag

Enkelt bolag är t.ex. när två personer tillsammans äger en jordbruks- eller hyresfastighet och man delar på den förlust eller vinst som uppstår. I övrigt är reglerna väldigt lika de som gäller för enskild firma.

Handelsbolag eller kommanditbolag

I ett handelsbolag är företaget en egen juridisk person med eget organisationsnummer. Man måste vara minst två för att driva ett handelsbolag. Du ansvarar själv tillsammans med dina kompanjoner för de tillgångar, skulder och åtaganden som uppstår. Resultatet, vinst eller förlust redovisas på samma sätt som vid enskild firma.

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där en delägare har allt ansvar och de övriga delägarna endast ansvarar för ett visst förutbestämt belopp. Denna bolagsform förekommer ofta i kombination med aktiebolag där en speciell verksamhet redovisas i handelsbolaget som sedan ägs av flera aktiebolag eller ett aktiebolag och en eller flera privatpersoner.

Aktiebolag

Du måste satsa minst 50 000 kronor för att starta ett aktiebolag. Ett aktiebolag skall ha en styrelse på minst en person. I mindre bolag är det är oftast den person som äger bolaget som också är styrelseledamot. Aktiebolaget är en egen juridisk person med ett eget organisationsnummer. Bolaget ansvarar självt för sina tillgångar, skulder och de åtaganden som uppstår om man följer de regler som finns för aktiebolaget. Styrelseledamoten har ett speciellt ansvar för att se till att bolaget sköts och följer de regler som finns.

Fördelen med aktiebolag är att du får en större åtskillnad mellan din och företagets ekonomi. Du kan ta ut lön från bolaget precis som en vanlig anställd. Om företaget växer och får stora åtaganden kan du begränsa din och din familjs risk via drift i aktiebolagsform. Om företaget är lönsamt finns en fördel i att du ta ut aktieutdelning varje år till en lägre beskattning. En nackdel är att det är svårare att avveckla bolaget om du skall lägga ner. Hart du lagt ner din verksamhet finns bolaget kvar och måste avyttras för sig.