Våra tjänster

 • Hem
 • Våra tjänster

Det här kan vi hjälpa dig med

Nästan 60 års nära samarbete med småföretagare och organisationer har lärt oss vilka tjänster som bäst behövs.Därför kan vi hjälpa dig med:

Affärsutveckling

 • Står ditt företag still eller utvecklas det?
 • Behöver du utöka eller minska verksamheten?
 • Är det dags att bygga till eller byta lokal?
 • Behöver du investera i nya maskiner?
 • Har du rätt produkter för ditt företag?
 • Vilka kunder och leverantörer har du?
 • Hur ser den målgrupp ut som du arbetar för?
 • Hur ser omvärlden ut; vad händer på marknaden?
 • Vad gör dina konkurrenter?
 • Vad vill du själv göra i företaget; vad vill du med livet utanför företaget?

Frågorna är många, vi försöker ställa dem till dig. Tillsammans arbetar vi fram en plan som passar dig och samtidigt leder ditt företag framåt mot de mål du har. Växer företaget ytterligare kan vi hjälpa dig med organisationen.

Hur skall företaget se ut med 10 anställa, 20 anställda osv? Behöver du en ledningsgrupp eller aktiv styrelse kan vi bistå dig med våra erfarenheter. Vi har även kontakter med experter som kan bistå vid teknik- och marknadsfrågor. Använd menyn till vänster för att välja mellan våra olika tjänster.