Bokslut & deklaration

Bokslut, deklaration, årsredovisning och skattefrågor

Bokslutsdagen skall inte komma som någon överraskning för dig. Vi vill i god tid träffa dig för planering och genomgång av förväntat bokslut så att du före bokslutsdagen vet hur resultatet påverkar dig och ditt företags situation.

Med de skatteregler som finns vill vi alltid hjälpa dig att få bästa skattemässiga effekt beroende på de mål du har för ditt företag. Därefter upprättar vi bokslut med de lagstadgade handlingar som krävs med bokslutsspecifikationer, deklarationshandlingar och årsredovisning för dig som behöver detta.

För dig som behöver revision samarbetar vi med flera godkända och auktoriserade revisorer så att revisionsarbetet kan gå snabbt och smidigt. Tillsammans tar vi del av de ytterligare råd och kommentarer som revisorn kan ge oss. Vi ser till att årsredovisningen och andra handlingar kommer in i tid till de myndigheter som skall ha dem.

Genom vårt medlemskap i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund kan vi snabbt inhämta de nya skatte- och redovisningsregler som kommer och anpassa dem för dig och ditt företag.