Vårsådd vid Kvismaren, mellan Stortorp och St. Mellösa

Vårsådd vid Kvismaren, mellan Stortorp och St. Mellösa

DETTA HÄNDE 1952...

Förtroende sedan 1952 - yngre och starkare än någonsin

I nästan 60 år har företag och organisationer i Örebro län låtit oss hantera det mest förtroliga: bokföring, redovisning, rådgivning i skattefrågor och andra ekonomiska frågor. Det är en förmån att dagligen få känna det förtroendet. Och tydligen är känslan ömsesidig; våra kunder upplever kontakten med oss som en nyttig tillgång. Det har gjort att vi också kunnat växa och bli fler. Idag är vi tio medarbetare som gör sitt bästa för att motsvara det förtroende vi fått.

Design & Production: © SOUL DESIGN Richard Kennett AB